RONIXnet Kft. | Keressen minket munkaidőben, hétfőtől péntekig, 08-tól - 16-ig: +36 30 740-84-59

Gyakran ismételt kérdések

[contact-form-7 id=”11444″ title=”FAQ”]

Hirtelen adódó hibáknál mindenekelőtt értesíteni kell a közös képviselőt. Persze, ehhez neki ugrásra kész szakemberekkel kell rendelkeznie a problémák megoldására. Ez az egyik fontos tényező, aminek meglétét nem árt tisztázni akkor, amikor szerződést kötünk a ház kezelésére, képviseletére. Fontos, hogy senki ne próbálja maga elhárítani a problémát, mert lehet, hogy nagyobb kár keletkezik, mint ami már úgyis van.

A hosszú távú együttműködés kulcsa a kétoldalú gyors információáramlás valamint az, hogy a társasházban élők tisztában legyenek jogaikkal és kötelezettségeikkel. Ha csak egy tényezőt emelhetnénk ki tehát, akkor az minden bizonnyal a hatékony kommunikáció lenne.

Egy egyszerű de nagyszerű eszköz erre az e-mail. Nagyon megkönnyíti a közös képviselő dolgát, ha a tulajdonosoknak van e-mail elérhetőségük. Vannak házak ahol a csoportlevelezés is hatékonynak bizonyulhat, így a közös ügyekhez mindenki hozzászólhat.

A Társasházi Törvény rendelkezése szerint a közgyűlést legalább évente egyszer, legkésőbb május 31-ig össze kell hívni az éves beszámoló és a működési terv elfogadása céljából. Ezen kívül szükség esetén a közgyűlés bármikor összehívható.

Ha a közgyűlés határozata valamely jogszabály vagy az alapító okirat, illetőleg az SZMSZ rendelkezéseit sérti, vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását, a határozat meghozatalától számított 60 napon belül. A kereset a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban a végrehajtást indokolt esetben felfüggesztheti.

Fontos tudni, hogy az ingatlanra könnyen kerülhet jelzálog, ha elfelejtünk közös költséget fizetni, és sajnos, az eljárás végén akár a lakásunkat is elveszíthetjük. A közös költség a működéshez szükséges fedezetet biztosítja, ezért a társasházi törvény igen határozott, gyors intézkedéseket tesz lehetővé annak érdekében, hogy az ilyen jellegű tartozásokat megelőzze és hogy azokat könnyen, gyorsan be lehessen hajtani.

Akár már három hónapnak megfelelő összegű tartozás esetén is lehetőség van arra, hogy az érintett tulajdonos ingatlanát jelzálogjoggal terheljük meg, ami bejegyzésre kerül az ingatlannyilvántartásba is. Viszont ha a jelzálogjog bejegyzését követően kifizetjük a tartozásunkat, úgy a közös képviselő köteles 8 napon belül a jelzálogjog törlésére vonatkozó engedélyt kiadni, és a földhivatalhoz benyújtani.

Vigyázat! Ennek költségei is a lakástulajdonost terhelik!

Ha a közgyűlés nem határozatképes, megismételt közgyűlést kell tartani. A jó hír, hogy – ha az SZMSZ másként nem rendelkezik – a megismételt közgyűlést meg lehet tartani akár negyed vagy fél órával a határozatképtelen közgyűlés után is (az eredetivel, azonos napirenddel).

Fontos, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők tulajdoni hányadára való tekintet nélkül határozatképes lesz. Ezt a közgyűlés meghívójában is fel kell tüntetni!

Ha a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak írásban kérik a közös képviselőt, akkor számára kötelező a közgyűlés összehívása! A kérelemben meg kell jelölni az okot, és a közgyűlési határozatra tett javaslatot, és hogy a képviselő leváltásának ténye napirendi pontként szerepeljen.

A leggyakoribb reakció ilyenkor az szokott lenni, hogy a képviselő egyszerűen elengedi a füle mellett a lakók kérését, vagy akármilyen okokra hivatkozva húzza az időt, de tudnunk kell, hogy neki a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül választ kell adnia és össze is kell hívnia a közgyűlést.

Ha mégsem hívja össze a közgyűlést, akkor a harmincadik napot követő 15 napon belüli időpontra a számvizsgáló bizottság összehívhatja közgyűlést, vagy ennek elmulasztása esetén az összehívást kérő tulajdonostársak vagy az általuk megbízott bármely tulajdonostárs is megteheti ezt.

Természetesen szívesen segítünk ilyen esetekben, de nyilvánvalóan csak akkor mondhatjuk ki a végső „Igen”-t, ha elég jól ismerjük a körülményeket. Nem ritka, hogy azzal keresnek meg minket elégedetlen lakástulajdonosok, hogy hetek vagy hónapok óta folyik a harc a házban a lakók és a képviselő között, de nem tudnak dűlőre jutni.

Akármi legyen is a probléma, ne hagyja elmérgesedni a helyzetet, az senkinek sem tesz jót, még a szóban forgó képviselőnek sem. Hívjon minket (+36 20 444-27-44 vagy +36 30 740-84-59) vagy írjon nekünk itt, a kapcsolati oldalunkon!

Nem árt tudni, hogy a közös képviselő bármikor visszahívható közgyűlésen, ha ez a közgyűlés napirendi pontjai között szerepel. A társasház tulajdonostársainak nincs indoklási kötelezettsége. A leváltást a közgyűlésen a többség dönti el, ezért legalább annyi tulajdonosnak vagy meghatalmazottnak kell jelen lennie, hogy a leváltáshoz szükséges 51% tulajdoni hányad meg legyen. Így a jelenlegi közös képviselő köteles a jogszabályok szerint az új közös képviselőnek a Társasház képviseletét átengedni.