A közös képviselő feladatai, avagy minden igyekezete ellenére Manci néni sajnos néha kevés lehet…

A közös képviselő feladatai, ő is elfárad...Vegyük például azt az esetet, ami a leggyakoribb, hogy a közösség a ház egyik talpraesett lakóját, Manci nénit bízza meg a közös képviseleti teendőkkel. Ahhoz hogy ő sikeres közös képviselő legyen elengedhetetlen, hogy jól tudjon kommunikálni a lakókkal, jó emberismerettel és kifejezetten hasznos, kellemes személyiségjegyekkel rendelkezzen.

Manci néni valószínűleg rendelkezik is ezekkel a tulajdonságokkal, hiszen a ház meg sem választotta volna, ha nem lenne elég jó fej. Azonban, sajnos, ma már egyáltalán nem elég jó fejnek lenni, megfelelő szakmai kompetenciákkal, szervezőkészséggel, és átlagnál jóval magasabb teherbírással kell rendelkezni.

Ha belegondolunk, hogy egy közös képviselő feladatai milyen tempóban bővültek az elmúlt néhány évben, egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy az elvárásokat nem tudja egy egyszemélyes vállalkozás egyedül ellátni: ügyelet, a hivatalos ügyek intézése, elvégzett munkálatok ellenőrzése, sürgősségi beavatkozások, könyvelés, tanácsadás, pályázatfigyelés, stb. Ez már bőven meghaladja egy ember kapacitását…

Egyszóval Manci néni sajnos soha sem lesz képes egy-személyben ellátni minden feladatot, amit egy profi társasházkezelő, ha nem is könnyedén, de minimum rutinból el tud végez(tet)ni. Pusztán csak azért, mert utóbbi bejáratott csapattal, és több évtized alatt letesztelt, és begyakorolt folyamatkezeléssel rendelkezik.

Egy teljes körű szolgáltatást nyújtó társasházkezelő feladatai röviden a következők:

Megköti a szerződéseket a különböző alvállalkozókkal és szolgáltatókkal. Kidolgozza és folyamatosan frissíti a házirendet, SZMSZ-t, és a tűzvédelmi szabályzatot. Intézi a fizetési felszólításokat, és biztosítja az alapító okirat, és a közgyűlési határozatok jogi megfelelőségét. Költségterveket, beszámolókat készít. Kiegyenlíti a közüzemi és vállalkozói számlákat, valamint könyveli a tulajdonosoktól beérkező összegeket.
Közüzemi szolgáltatások biztosítása és ellenőrzése: víz, gáz, villany, kémény, szemétszállítás, takarítás, stb. Elvégzi a ház közös tulajdonú helyiségeinek karbantartását, javítását, és biztosítja az épület rendeltetésszerű használatát. Amennyiben külső vállalkozót von be javítási munkákra ellenőrzi a munkák szakszerű végrehajtását, és átveszi az elkészült munkákat.
Rendszeresen szemrevételezi az ingatlan általános állapotát, építészeti és gépészeti szerkezeteit. Soron kívül reagál a ház tulajdonostársai részéről beérkezett hibabejelentésekre. Azonnal intézkedik ha az épület állagát súlyosan veszélyeztető esemény következik be, és ezt bejelenti a számvizsgáló bizottságnak.
A közös képviselő vezeti a társasház üzemeltetési folyószámláját, és a társasház nevében kifizetéseket teljesít. Minden pénzügyi évben, az évi rendes közgyűlés összehívását megelőző 30 nappal, tervet készít a várható éves költségekről és bevételekről. Ezt a számvizsgáló bizottság elé terjeszti jóváhagyás érdekében, a közös költségre vonatkozó javaslataival együtt.

Az új pénzügyi év első negyedévén belül megtartott közgyűlésen beszámol a bevételek és kiadások elszámolásáról. Rendkívüli közgyűlést hív össze, amennyiben valamilyen nem várt esemény folytán, előre nem tervezett befizetés válik szükségessé. Beszedi a bérleti díjakat és folyószámlán tárolja azokat.

Felszólítja a hátralékkal rendelkező tulajdonosokat a fizetésre, és amennyiben, a hátralék nem kerül kiegyenlítésre, az SZMSZ-ben leírtak szerint jár el a nem fizető lakók ellen.

 

Természetesen más feladatai is lehetnek egy közös képviselőnek a fentieken kívül, mint például:

  • technológiai fejlesztéseket dolgoz ki
  • ajánlatokat kér be
  • garanciális problémákat kezel
  • tendereztet, pályázatokat figyel
  • kezeli a ház biztosításait
  • jogi képviseletet lát el
  • jó kapcsolatokat szerez és tart fenn Önkormányzatokkal, jegyzőkkel, ügyvédekkel
  • kidolgozza a közös tulajdonban álló ingatlan elemek hasznosítását
  • és minden eszközt megragad, hogy növelje a ház bevételeit, és csökkentse a költségeit